top of page

Acerca de

Deltakerinformasjon 

Sist oppdater 25.mai 2024

Velkommen til ULENDT 

Her finner du kortfattet informasjon om samlingen. 

 

Egenerklæring   

For at du skal kunne delta på ULENDT må du ha fylt ut egenerklæring. Du skal ha mottatt lenke til skjema i egen e-post. Utfylt egenerklæring er en forutsetning for deltakelse. Egenerklæringen vil si at du bekrefter at du er innforstått med dette informasjonsskrivet, og spesielt avsnittene 

 

 • Trenings- og øvingsmiljø  

 • Ansvar for egen sikkerhet  

 • Forsikring 

 • Hendelser 

 

Program 

Oppdatert program finner du på www.ulendt.no. Programmet er fastsatt, men det kan forekomme mindre endringer og presiseringer både i tiden frem mot samlingen og underveis. Ved endringer undervis i gjennomføringen vil vi varsle alle deltakere om dette på SMS.  

 

Oppmøte 

ULENDT har i år base i eget telt på Nordal Turistsenter i Lom, heretter kaldt ULENDT-teltet.  

Adresse: Bergomsvegen 15, 2686 Lom  

Det blir servert mårgåkaffe i teltet hver dag fra kl 07:00 for den som ønsker en kaffekopp før dagens program begynner.  

 

Ferdsel- og redning i krevende lende  

Sted: Tronoodden (https://maps.app.goo.gl/5kiVXBrTFyPmmiT28

Tid: Kl. 07:45.  

Parkering: Det er parkeringsplass på stedet og det er også mulig å gå fra Lom sentrum til  

oppmøtested (ca. 15 min gange).  

 

 

Snøskred  + Pasientundersøkelse, hypotermi 

Sted: Sognefjellshytta i “glassbygget”  

Tid: Kl. 08:30.  

Parkering: Parkering ved Sognefjellshytta  

 

 

TAS-innsatsledelse (mandag og tirsdag) 

Sted: Mandag: Norsk Fjellsenter (https://maps.app.goo.gl/y9s6kvJTYNuccTzt7

Tirsdag: Frivilligsentralen, Bergomsvegen 31 

Tid: Kl. 13:00 

Parkering: I Lom sentrum eller på parkeringsplass ved kirka 

 

 

ULENDT-konferansen 

Sted: Utgard fleirbrukshus  (https://maps.app.goo.gl/95nu6Yx4vq2kMumy9

Tid: Dørene åpner kl. 08:00 - programmet starter kl. 08:45 

Parkering: Parkering på lokasjon. Gangavstand fra Lom sentrum. 

 

 

 

HELITAS (torsdag og fredag) 

Sted: Lom Brann og Fjellredningsstasjon (https://maps.app.goo.gl/eZBvh7EvgDDM9PJL8

Tid: Kl. 13:00 

Parkering: Ved fjellredningsstasjonen. Gangavstand fra Lom sentrum 

 

 

Ubemannet/drone 

Sted: ULENDT-teltet  

Tid: Kl. 08:00  

Parkering: Lom sentrum og på øvingslokasjon etter nærmere info  

 

 

Nødnettforum  

Sted: Norsk Fjellsenter (https://maps.app.goo.gl/y9s6kvJTYNuccTzt7

Tid: Dørene åpner kl. 09:00 – programmet starter kl. 10:00 

Parkering: Begrenset med plasser ved fjellsenteret. Parker i Lom sentrum eller ved parkeringsplass ved kirka  

 

 

Øvelse Leirvassbu 

Sted: ULENDT-teltet  

Tid: Kl. 07:30  

Parkering: Lom sentrum og på øvingslokasjon etter nærmere info 

 

 

 

Personlig utstyr  

På praktiske elementer av samlingen legges det opp til at deltakere benytter den operative bekledning som brukes i egen organisasjon. Mange av aktivitetene vil foregå utendørs, og den enkelte deltaker må sørge for å ha tilstrekkelig utstyr og bekledning til å kunne være ute i gjeldene værforhold (inkludert utendørs pause) i opptil 8 timer. Det gjennomføres aktivitet i høyfjellet, og de som skal delta på dette må være forberedt på at det kan være vintervær. Godt fottøy er viktig på alle de praktiske postene. For de som skal delta på aktivitet i "felt" anbefaler vi som et minimum at alle har med følgende utstyr:  

 • dagstursekk 

 • ekstra klær (f.eks. varmejakke, skalljakke) 

 • lue og hansker/votter 

 • arbeidshansker el.l. som tåler slitasje 

 • solkrem 

 • solbriller  

 • termos / drikkeflaske 

 • matpakke / reservemat 

 

 

ULENDT-teltet  

Ved Nordal Turistsenter vil vi sette opp et stort telt som vil være møtepunkt og sosial arena under ULENDT. Her vil middagsserveringen foregå, og det blir sosial aktivitet i teltet gjennom uka. Det vil ikke være noen oppvarming av teltet, så lurt å ha det i tankene i forhold til valg av antrekk til middag og annen aktivitet her.  

Middag 

Det tilbys middagsservering i ULENDT-teltet hver kveld kl. 19:30. Det servers rause porsjoner med “husmannskost”. Middagen koster kr. 200,- per dag og betales av deltakeren selv på stedet. Vi ønsker at du forhåndsbestiller måltidene ved å krysse av i tilsendt skjema. Dette er helt uforpliktende, men det er behov for kokken å vite ca antall middager som skal serveres hver kveld. Lørdag blir det en festmiddag med påfølgende festlig lag og livemusikk, også dette i ULENDT-teltet. Middagen og påfølgende fest koster 455 kr pr pers og betales på stedet.  

 

Lunsj 

Det serveres gratis lunsj for deltakerne i forbindelse med aktivitetene på Sognefjellshytta, på konferansen onsdag og i forbindelse med øvelsen lørdag. På de andre aktivitetene må deltakerne selv sørge for egen lunsj. Det er mulig å kjøpe lunsjpakke som inneholder sandwich, bakervare og 0,33 drikke til kr 159 fra Lom Bakeri. Her ønsker Bakeriet forhåndsbestilling for å vite ca antall. Bestilles via tilsendt skjema.  

Det serveres kaffe på øvingsområdene til drone/ubemannet-gjengen.  

Husk at det kan bli lenge mellom lunsj og middag, så det kan være lurt å ha med litt ekstra mat og drikke i sekken.  

 

Transport  

Det er ikke organisert transport fra Nordal Turistsenter ut til de ulike øvingslokasjonene. Det oppfordres til å avtale samkjøring. Dersom du har behov for skyss kan du ta kontakt med vår sjåfør Arve på tlf 917 27417. 

 

Film- og bilder 

Kommunikasjonsrepresentanter fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse vil være til stede under ULENDT for å filme, fotografere og intervjue folk. De av dere som blir intervjuet og portrettert vil bli spurt om samtykke. Mht. fotografering og filming av grupper som trener sammen i det offentlige rom: Dersom noen av dere ønsker å reservere dere mot å bli fotografert eller filmet, ber vi dere om å gi beskjed til marianne.wennesland@norskluftambulanse.no  

 

Ved publisering av bilder på sosiale medier så ønsker vi gjerne at dere bruker emneknaggen #ULENDT2024  

Dere må gjerne @ inn Stiftelsen Norsk Luftambulanse i poster eller stories under ULENDT. Det åpner for at Stiftelsen kan dele dem videre. 

 

Trenings- og øvingsmiljø  

En del av treningen på ULENDT foregår i realistiske operative miljøer. Dette innebærer at du som deltaker eller observatør kan bli eksponert for ulike typer risiko som du normalt ikke er utsatt for. All trening og øving er lagt opp med tanke på lavest mulig risikoeksponering, men hvor man like vel kan få utført trening i realistiske omgivelser. Instruktører- og veiledere vil kunne ha viktig innvirkning på sikkerheten på noen av aktivitetene, og du skal følge instruksjoner fra disse under aktivitetene. 

 

Ansvar for egen sikkerhet  

Du har selv et viktig ansvar for å sette grensen for egen kompetanse og involvering under treningen. Du skal ta ansvar for egen sikkerhet, og gripe inn eller gi beskjed til øvingsleder dersom du oppdager farlige eller potensielt farlige situasjoner. I noen situasjoner kan du komme til å delta på aktivitet hvor du vil kunne ha begrenset kompetanse til å ivareta egen sikkerhet. Det er da svært viktig at du innretter deg etter instruksjoner og veiledning fra instruktør. Du skal gi beskjed til instruktør dersom du på hele- eller deler av aktiviteten du deltar på, opplever at det går utover din kompetanse / prestasjon på en slik måte at det kan ha innvirkning på din eller andre deltakeres sikkerhet.  

Forsikring 

Alle som skal delta på aktiviteter på ULENDT må sørge for å være ulykkesforsikret, enten gjennom private ordninger eller gjennom den etat / organisasjon man representerer. Om du er usikker på hva som gjelder eller om du har gyldig forsikring, anbefaler vi at dette avklares med nærmeste leder eller med eget forsikringsselskap. Mange har fritidsulykkeforsikring gjennom jobb eller privat ulykkesforsikring som kan være dekkende i dette tilfellet. 

 

Dronepiloter har eget ansvar for registrering og forsikring av utstyr som brukes under ULENDT. Hver enkelt pilot har ansvar for å operere i henhold til egen operasjonsmanual i øvingsområdene. 

 

Hendelser  

Om det skulle oppstå hendelser med skade eller akutt sykdom hos deltakere eller annet personell, vurderes behov for hjelp og iverksettes nødvendige tiltak. Det vil si at man ved behov iverksetter nødvendige livreddende behandling, sørger for varsling til aktuell nødetat og eventuelt starter evakuering. Det vil være mye kompetanse både i forhold til redning og førstehjelp på de ulike postene, og det forventes at deltakerne bidrar med tiltak i henhold til de behov som eventuelt oppstår i forhold til den kompetanse den enkelte innehar. Øvingsleder vil ha et overordnet ansvar for å håndtere situasjonen, og øvrige deltakere skal innrette seg etter instruks fra øvingsleder.  

 

 

Handlings- og varslingsplan  

Ved en hendelse skal følgende handlingsplan benyttes:  

 

    sikre – varsle – behandle – evakuer  

 

Ved en hendelse skal følgende varslingsplan benyttes:  

1: Varsle aktuell etat i henhold til gjeldene behov  

   Ambulanse      113 

   Politi                 112 

   Brann                110  

   Legevakt          116 117 

 

2: Varsle prosjektleder Anita Solberg; 47 62 10 37. 

   Varsling til prosjektleder skal skje så raskt situasjonen er under kontroll.   

 

Spørsmål  

Om du har spørsmål før samlingen oppfordrer vi deg til å ta kontakt pr e-post til: anita.solberg@norskluftambulanse.no.  

 

Om du trenger å snakke med oss kan du ringe:  

Anita Solberg tlf 47621037  

Morten Hammeren tlf 92202034 

 

 

Velkommen til ULENDT 

bottom of page