top of page

Program erfaringsseminar snøskred

 

PROGRAM TIRSDAG 20 SEPTEMBER 2022

12:00: Lunsj og registrering på Norsk fjellsenter

 

13:00: Velkomen! Dagleg leiar Erlend Aarsether ved Nasjonalt kompetansesenter for fjellredning

 

13:05: Kort innleiing ved Albert Lunde

 

13:10: Koordinering av søk etter sakna personar der peiling av mobiltelefon er aktuelt. Hovedredningssentralen ved Kjetil Hagen.

 

13:45: Peiling av mobiltelefonar i den norske redningstenesta. Erfaringar og utvikling i 330-skvadronen ved Ole Bitnes.

 

14:30-14:45: PAUSE, handmat og strekk på føtene.

 

14:45: Demonstrasjon: Dronesøk etter mobiltelefonsignal 

 

15:30: Diskusjon og oppsummering i plenum

 

PROGRAM ONSDAG 21 SEPTEMBER 2022

08:30: Velkomen

08:35: Test og bruk av Wolfhound Pro portabel retningssøkar. Albert Lunde og evt. representantar frå friviljug redningsteneste.

 

09:15: Analyse som metode for peiling av mobiltelefonsignal. Erfaringar, statistikk og læringspunkt. Norsk Radio Relæ Liga ved Steinar Tangen.

 

10:00 Tekniske utfordringar ved peiling av mobiltelefonsignal. Mats Møller Bæren, NKOM.

 

11:00: Diskusjon og oppsummering i plenum:

  • Korleis bør redningstenesta gjennomføre mobilpeiling ved søk etter sakna personar? 

  • Kva kan ein forvente av redningstenesta sin kapasitet når det gjeld søk etter sakna ved hjelp av mobilpeiling?

  • Er det behov for ein eigen «Rettleiar for peiling av mobiltelefonar ved søk etter sakna personar»?

 

12:30: Felles lunsj på Norsk fjellsenter.

bottom of page