top of page
IMG_0132.jpg

ULENDT.
Tverrfaglig samling for redningstjenesten. 

27 mai.- 2 juni 2024
Lom, Innlandet 

Om ULENDT.

ULENDT. er en samling for aktører i frivillig og offentlig redningstjeneste som ble gjennomført første gang i Lom 20. - 25. September 2022. Samlingen er et samarbeid mellom Norsk Luftambulanse Stiftelsen og en rekke andre aktører som er direkte eller indirekte involvert i redningstjenesten.  Samlingens overordnede målsetning er å bidra til økt kompetanse og styrket samhandling for redningstjenesten i Innlandet.  Målet skal nås gjennom et bredt tilbud av samtrening, øvelser, testing av nye konsept og metodikk, teorisesjoner og ikke minst sosialt samvær. Selv om mange av arrangørene og målgruppen for deltakere primært holder til i Innlandet, vil det være elementer i gjennomføringen hvor det vil være deltakere også fra andre deler av landet og hvor målet vil være å påvirke elementer av redningstjenesten på nasjonalt nivå. 

Deler av samlingen vil være forbeholdt dedikerte fagpersoner / personellgrupper- og medlemmer fra arrangørorganisasjonene, mens andre deler er åpne for alle som jobber i nødetatene eller er aktive i en av de frivillige organisasjonene. Som hovedarrangør er Norsk Luftambulanse Stiftelsen ansvarlig for overordnet planlegging og praktisk gjennomføring, mens de ulike organisasjonene sørger for planlegging og gjennomføring av faglig innhold. Alle involverte aktører er med å definere innhold og form på samlingen, slik at alle involverte skal oppleve samlingen og dens innhold som relevant for sin tjeneste og redningstjenesten som helhet. 

Samlingen er "ikke-kommersiell", og det er ingen deltakeravgift. Som deltaker på de åpne plassene søker du om deltagelse. Grunnen til denne måten å organisere samlingen på er at aktivitetene er lagt opp til at de ulike deltakerne må inneha et minimum av kompetanse, og deltakere fra ulike etater og organisasjoner settes sammen på ulike aktiviteter for å ha best mulig utbytte av de respektive aktivitetene og det tverrfaglige samarbeidet. Mer informasjon om påmelding kommer så fort programmet er klart.   

Om ulendt
MicrosoftTeams-image.png

Samhandling i redningstjenesten

Hvorfor ULENDT.? 

De ulike aktørene som har en rolle innenfor redningstjenesten er alle gode til å drive utdanning, trening og faglig utvikling innenfor egen organisasjon. Mange av etatene får også "on the jobb training" gjennom de vanlige oppdragene som man er på hver dag hele året. Vi som står bak ULENDT. tror imidlertid at vi har mer å gå på, og kan bli enda bedre ved å trene og utvikle oss i fellesskap. Rett og slett bli bedre sammen. For å få til dette må vi definere områder vi vil forbedre oss på, planlegge trening og utviklingsaktivitet, og møtes for å gjennomføre dette i fellesskap. ULENDT. vil være en arena hvor dette er bakteppet og aktiviteten er satt sammen for at deltakerene skal bli litt bedre individuelt men ikke minst enda bedre sammen med andre. 

 

ULENDT. er i støpeskjeen. En såpass omfattende tverrfaglig samling er nybrottsarbeid, og som ofte ellers når man utvikler ting eller konsepter så blir veien til mens man går. Vi har en plan, men viktigst av alt er det stor interesse og bred entusiasme i organisasjonene for å lykkes med dette!   

Samhandling

Arrangører i 2024

ULENDT. er et samarbeid mellom Norsk Luftambulanse Stiftelsen og en rekke ulike aktører som er direkte eller inndirekte involvert i redningstjenesten i Innlandet. 

Følgende organisasjoner / etater er med å arrangere ULENDT. 

 • Sykehuset Innlandet, Prehospital divisjon 

 • Innlandet Politidistrikt, Seksjon plan og beredskap

 • Nasjonalt Senter for Fjellredning 

 • Hovedredningssentralen 

 • Brannvesenene i Nord Gudbrandsdal 

 • Røde Kors 

 • Tiepoint AS

 • Forsvaret 

 • Statsforvalteren i Innlandet

 • Heimevernsskolen 

 • DSB

 • Norsk Luftambulanse Stiftelsen 

 • Lom Kommune 

Arrangører
372109256_327921422965118_8417229808555295269_n.jpg

Program 2024

Programmet for 2024 er ikke klart, men vil bli publisert her så snart dette er fastsatt. Dette vil komme i løpet av høsten 2023. Imens du venter på at programmet er klart kan du se nedenfor hva som var på det faglige programmet i 2022; 

 

Program 2022

Tirsdag 20. september         

Kl. 12:00 – 17:00                    Erfaringsseminar søk etter mobiltelefon. Fullstendig program her.  

 

Onsdag 21. september

Kl. 07:30 – 08:30                    Mårgåkaffe

Kl. 08:30 – 12:00                    Erfaringsseminar søk etter mobiltelefon fortsetter

Kl. 13:00 – 17:00                    Erfaringsseminar snøskred. Fullstendig program her.  

Kl. 10:00 – 14:30                    HELITAS - Samhandling med helikopter 

Kl. 19:00 – 22:00                    Middag og mingling

 

Torsdag 22. september

Kl. 07:30 – 08:30                    Mårgåkaffe

Kl. 08:30 – 12:00                    Erfaringsseminar snøskred fortsetter

Kl. 08:30 – 12:00                    Elveredning – egensikkerhet ved ferdsel langs vassdrag

Kl. 08:30 – 19:30                    Leverandørutstillling 

Kl. 09:00 – 17:00                    Ubemannet luftfart – ulike emner. Fullstendig program her. 

                                               - Flytryggingsforum

                                               - Statsluftfart

                                               - Befaring / lokal flyging 

                                               - Demo AI-drone         

Kl. 08:30 – 12:00                    Innsatsledelse og samvirke

                                               - Organisering og ledelse

                                               - Virtuell «table-top» 

                                               - Flere pasienter – enkelt triagesystem for alle etater

Kl. 12:00 – 12:15                   Offisiell åpning av ULENDT. 

Kl. 13:00 – 15:00                   Førsteinnsats ved snøskred

Kl. 13:00 – 17:00                   «Voldsrisikokartlegging og konflikthåndtering i prehospitale oppdrag – teori/praksis»

Kl. 13:00 – 16:30                   Elveredning – egensikkerhet ved ferdsel langs vassdrag 

Kl. 13:00 – 17:00                   «Urban redning» 

Kl. 17:00 – 17:45                   Nødnett og beredskapskommunikasjon v/DSB

Kl. 19:00 – 22:00                   Middag og mingling 

Fredag 23. september

Kl. 07:30 – 08:30                   Mårgåkaffe

Kl. 09:00 – 16:00                   USAR – ulike aktiviteter

                                              - Demo USAR-enhet TBRT

                                              - Praktiske øvelser, søk etter savnet, frigjøring, evakuering 

Kl. 09:00 – 16:00                   Ubemannet luftfart – ulike praktiske øvelser. Fullstendig program her.

Kl. 17:50 - 18:00                    Fjellmedisinsk forskningsklynge. Kort informasjon. 

Kl. 18:00 – 19:00                   Brann- og ulykker i kjøretøy med alternative drivmiddel 

Kl. 19:00 – 22:00                   Middag og mingling

                                                                                         

Lørdag 24. september

Kl. 07:30 – 08:30                   Mårgåkaffe

Kl. 08:30 – 17:00                   Tilkomst og redning i krevende lende – rundløype med 6 praktiske poster i terrenget

                                               - Trygg tilkomst til pasient i krevende lende

                                               - Frigjøring av fastklemt pasient 

                                               - Hypotermi

                                               - Forflytning av båre i krevende lende

                                               - Utfiring og heising av personell

                                               - Samhandling med helikopter 

Kl. 13:00 – 16:00                   Tilkomst og redning i krevende lende. Samøving med helikopter for NARG  

Kl. 09:00 – 16:00                   Ubemannet luftfart – ulike praktiske øvelser. Fullstendig program her.

Kl. 19:00 – 22:00                   Sosialt arrangement med middag på Nordal Turistsenter

Søndag 25. september

Kl. 09:00 – 08:30                    Mårgåkaffe

Kl. 10:00 – 14:00                    Fullskala øvelser  

                                                 - Person savnet i vassdrag

                                                 - Skadet person i elvejuv

                                                 - Landbruksulykke utenfor vei    

Kl. 10:00 - 14:00                     Ubemannet. Fullstendig program her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialt program

Vi vil få på plass et sosialt program gjennom samlingen. I tillegg til det faglige programmet vil det daglig serveres «mårgåkaffe» på Nordal Turistsenter fra kl. 07:30 – 09:00. 

Påmelding

Informasjon om påmelding kommer i løpet av høsten 2023, og det vil komme utfyllende informasjon om dette når denne er klar. 

Deltakeravgift 

Det er ingen deltakeravgift på ULENDT. Du må selv, eller gjennom den organisasjonen du representerer, sørge for kostnader til reise, kost og overnatting.

Program
Skjermbilde 2022-02-17 kl. 07.51.20.png
RSVP

Praktisk info

Overnatting

Deltakerne må selv sørge for overnatting i forbindelse med arrangementet. Det er et godt utvalg av overnattingssteder i Lom, og selv om turisttrafikken er på hell i slutten av september er det like vel viktig å være tidlig ute med å booke overnatting ettersom det fortsatt kan bli fult i helgene på våren. 

Mat og drikke 

Det vil legges til rette for felles middagsmåltider under ULENDT. 2024. Det vil komme mer informasjon om dette i løpet av høsten 2023. Disse måltidene vil serveres på Nordal Turistsenter. Deltakeren må selv 

Frokost og lunsj må den enkelte deltaker selv sørge for. Program og innhold for den enkelte deltaker vil variere og man må ta hensyn til det ift. planlegging av lunsj. Alle dager er det lagt opp til en times lunsjpause midt på dagen så du skal ha god tid til å ta en pust i bakken mellom øktene. Det er mulig å spise nistepakka ved peisen på fjellsenteret, eller du kan rusle over brua til Bergom å innta lunsjen på ett av spisestedene der.

Bekledning og annet personlig utstyr 

På praktiske elementer av samlingen legges det opp til at deltakere benytter den operative bekledning som brukes i egen organisasjon. En del av aktiviteten vil foregå i fjellet, og den enkelte deltaker må selv sørge for å være tilstrekkelig utstyrt til å kunne være ute i de gjeldene værforholdene i opptil 8 - 10 timer. For de som skal delta på aktivitet i "felt" anbefaler vi som et minimum at alle tar med dagstursekk med ekstra klær, termos, drikkeflaske og hodelykt.

Kontakt oss på
info@ulendt.no

Registrer deg så skal vi holde deg oppdatert på nyheter eller ved endring av informasjon på nettsiden! 

bottom of page