top of page
2021-04-30 14.16.10.jpg

ULENDT.
Tverrfaglig samling for redningstjenesten. 

27 mai.- 2 juni 2024
Lom, Innlandet 

Om ULENDT.

ULENDT. er en samling for aktører i frivillig og offentlig redningstjeneste som gjennomføres i Lom 20. - 25. September 2022. Samlingen er et samarbeid mellom Norsk Luftambulanse Stiftelsen og en rekke andre aktører som er direkte eller indirekte involvert i redningstjenesten. Du kan lese mer om hvem som er med å arrangere samlingen under arrangører i menyen øverst på siden. Samlingens overordnede målsetning er å bidra til økt kompetanse og styrket samhandling for redningstjenesten i Innlandet.  Målet skal nås gjennom et bredt tilbud av opplæring, samtrening, øvelser, testing av nye konsept og metodikk, erfaringsseminar og ikke minst sosialt samvær med fokus på å bli bedre sammen. Selv om mange av arrangørene og målgruppen for deltakere primært holder til i Innlandet, vil det være elementer i gjennomføringen hvor det vil være deltakere også fra andre deler av landet og hvor målet vil være å påvirke elementer av redningstjenesten på nasjonalt nivå. 

Deler av samlingen vil være forbeholdt dedikerte fagpersoner / personellgrupper- og medlemmer fra arrangørorganisasjonene, mens andre deler er åpne for alle som jobber i nødetatene eller er aktive i en av de frivillige organisasjonene. Som hovedarrangør er Norsk Luftambulanse Stiftelsen ansvarlig for overordnet planlegging og praktisk gjennomføring, mens de ulike organisasjonene sørger for planlegging og gjennomføring av faglig innhold. Alle involverte aktører er med å definere innhold og form på samlingen, slik at alle involverte skal oppleve samlingen og dens innhold som relevant for sin tjeneste og redningstjenesten som helet. 

Samlingen er "ikke-kommersiell", og det er ingen deltakeravgift. Som deltaker på de åpne plassene søker du om deltagelse. Grunnen til denne måten å organisere samlingen på er at aktivitetene er lagt opp til at de ulike deltakerne må inneha et minimum av kompetanse, og deltakere fra ulike etater og organisasjoner settes sammen på ulike aktiviteter for å ha best mulig utbytte av de respektive aktivitetene og det tverrfaglige samarbeidet. Mer informasjon om påmelding kommer så fort programmet er klart.   

Om ulendt
MicrosoftTeams-image.png

Samhandling i redningstjenesten

Hvorfor ULENDT.? 

De ulike aktørene som har en rolle innenfor redningstjenesten er alle gode til å drive utdanning, trening og faglig utvikling innenfor egen organisasjon. Mange av etatene får også "on the jobb training" gjennom de vanlige oppdragene som man er på hver dag hele året. Vi som står bak ULENDT. tror imidlertid at vi har mer å gå på, og kan bli enda bedre ved å trene og utvikle oss i fellesskap. Rett og slett bli bedre sammen. For å få til dette må vi definere områder vi vil forbedre oss på, planlegge trening og utviklingsaktivitet, og møtes for å gjennomføre dette i fellesskap. ULENDT. vil være en pilot på en samling hvor dette er bakteppet og aktiviteten er satt sammen for at deltakerene skal bli litt bedre individuelt men ikke minst enda bedre sammen med andre. 

 

ULENDT. er i støpeskjeen. En såpass omfattende tverrfaglig samling er nybrottsarbeid, og som ofte ellers når man utvikler ting eller konsepter så blir veien til mens man går. Vi har en plan, men viktigst av alt er det stor interesse og bred entusiasme i organisasjonene for å lykkes med dette!   

Samhandling

Arrangører i 2022

ULENDT. er et samarbeid mellom Norsk Luftambulanse Stiftelsen og en rekke ulike aktører som er direkte eller inndirekte involvert i redningstjenesten i Innlandet. 

Følgende organisasjoner / etater er med å arrangere ULENDT. 

 • Sykehuset Innlandet, Prehospital divisjon 

 • Innlandet Politidistrikt, Seksjon plan og beredskap

 • Nasjonalt Senter for Fjellredning 

 • Norsk Fjellsenter 

 • Hovedredningssentralen 

 • Lom & Skjåk Brannvesen

 • Vågå & Sel Brannvesen

 • Norse Asset Solutions

 • Skredgruppa Innlandet

 • Innlandet Droneberedskap

 • Røde Kors Innlandet 

 • Røde Kors Vannredningssenter Dombås

 • Andøya Space AS

 • Tiepoint AS

 • Norske Alpine Redningsgruppe, avd. Nord Gudbrandsdal

 • Luftfartstilsynet

 • Heimevernskolen Dombås

 • Airlift

 • DSB

 • Norsk Luftambulanse Stiftelsen 

 • Norsk Luftambulanse Teknologi AS 

 • Lom Kommune 

Arrangører

Program 2022

Program 

Tirsdag 20. september         

Kl. 12:00 – 17:00                    Erfaringsseminar søk etter mobiltelefon. Fullstendig program her.  

 

Onsdag 21. september

Kl. 07:30 – 08:30                    Mårgåkaffe

Kl. 08:30 – 12:00                    Erfaringsseminar søk etter mobiltelefon fortsetter

Kl. 13:00 – 17:00                    Erfaringsseminar snøskred. Fullstendig program her.  

Kl. 10:00 – 14:30                    HELITAS - Samhandling med helikopter 

Kl. 19:00 – 22:00                    Middag og mingling

 

Torsdag 22. september

Kl. 07:30 – 08:30                    Mårgåkaffe

Kl. 08:30 – 12:00                    Erfaringsseminar snøskred fortsetter

Kl. 08:30 – 12:00                    Elveredning – egensikkerhet ved ferdsel langs vassdrag

Kl. 08:30 – 19:30                    Leverandørutstillling 

Kl. 09:00 – 17:00                    Ubemannet luftfart – ulike emner. Fullstendig program her. 

                                               - Flytryggingsforum

                                               - Statsluftfart

                                               - Befaring / lokal flyging 

                                               - Demo AI-drone         

Kl. 08:30 – 12:00                    Innsatsledelse og samvirke

                                               - Organisering og ledelse

                                               - Virtuell «table-top» 

                                               - Flere pasienter – enkelt triagesystem for alle etater

Kl. 12:00 – 12:15                   Offisiell åpning av ULENDT. 

Kl. 13:00 – 15:00                   Førsteinnsats ved snøskred

Kl. 13:00 – 17:00                   «Voldsrisikokartlegging og konflikthåndtering i prehospitale oppdrag – teori/praksis»

Kl. 13:00 – 16:30                   Elveredning – egensikkerhet ved ferdsel langs vassdrag 

Kl. 13:00 – 17:00                   «Urban redning» 

Kl. 17:00 – 17:45                   Nødnett og beredskapskommunikasjon v/DSB

Kl. 19:00 – 22:00                   Middag og mingling 

Fredag 23. september

Kl. 07:30 – 08:30                   Mårgåkaffe

Kl. 09:00 – 16:00                   USAR – ulike aktiviteter

                                              - Demo USAR-enhet TBRT

                                              - Praktiske øvelser, søk etter savnet, frigjøring, evakuering 

Kl. 09:00 – 16:00                   Ubemannet luftfart – ulike praktiske øvelser. Fullstendig program her.

Kl. 17:50 - 18:00                    Fjellmedisinsk forskningsklynge. Kort informasjon. 

Kl. 18:00 – 19:00                   Brann- og ulykker i kjøretøy med alternative drivmiddel 

Kl. 19:00 – 22:00                   Middag og mingling

                                                                                         

Lørdag 24. september

Kl. 07:30 – 08:30                   Mårgåkaffe

Kl. 08:30 – 17:00                   Tilkomst og redning i krevende lende – rundløype med 6 praktiske poster i terrenget

                                               - Trygg tilkomst til pasient i krevende lende

                                               - Frigjøring av fastklemt pasient 

                                               - Hypotermi

                                               - Forflytning av båre i krevende lende

                                               - Utfiring og heising av personell

                                               - Samhandling med helikopter 

Kl. 13:00 – 16:00                   Tilkomst og redning i krevende lende. Samøving med helikopter for NARG  

Kl. 09:00 – 16:00                   Ubemannet luftfart – ulike praktiske øvelser. Fullstendig program her.

Kl. 19:00 – 22:00                   Sosialt arrangement med middag på Nordal Turistsenter

Søndag 25. september

Kl. 09:00 – 08:30                    Mårgåkaffe

Kl. 10:00 – 14:00                    Fullskala øvelser  

                                                 - Person savnet i vassdrag

                                                 - Skadet person i elvejuv

                                                 - Landbruksulykke utenfor vei    

Kl. 10:00 - 14:00                     Ubemannet. Fullstendig program her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialt program

I tillegg til det faglige programmet vil det daglig serveres «mårgåkaffe» på fjellsenteret fra kl. 07:30 – 09:00. Det vil også servers middag på Fjellsenteret hver dag kl. 19:00. Lørdag blir det middag på Nordal Merk deg at middag må bestilles og betales i egen bestillingsløsning i forkant av samlingen. Du vil motta informasjon om dette når du får bekreftelse på deltakelse. 

Påmelding

Påmelding til ULENDT. skjer ved at du fyller ut et søknadsskjema hvor du søker om plass som deltaker på samlingen. Årsaken til at vi gjør det på denne måten er at vi har et noe begrenset antall plasser, samt at vi for å få best mulig faglig utbytte for deg som deltaker, setter sammen deltakere basert på utdanning og kompetanse på en del av aktivitetene. I søknadsskjemaet krysser du av for hvilke aktiviteter du kunne tenke deg å delta på. Vi tilstreber å imøtekomme disse ønskene, men det vil også her være begrensning i antall plasser på enkelte av aktivitetene så vi kan ikke garantere for at du får alle dine ønsker innfridd. 

 

Når fristen for påmelding er ute vil vi starte arbeidet med å sette sammen deltakere på de ulike aktivitetene, og du vil få en e-post med tilbakemelding på om du har fått plass. Vi håper selvsagt at vi skal ha mulighet til å gi alle som ønsker det plass på samlingen, men kan på grunn av begrensninger i kapasitet på lokaliteter og usikkerhet rundt hvor mange som ønsker å delta ikke garantere for deltakelse på forhånd. 

Det er fortsatt noen ledige plasser på erfaringsseminar mobilsøk og skred.ULENDT. er nå fulltegnet og opprinnelig påmeldingen er derfor lukket. Ønsker du plass på noen av erfaringsseminarene eller ønsker å stå på venteliste for deltakerplass vennligst send en e-post om dette til info@ulendt.no 

Deltakeravgift 

Det er ingen deltakeravgift på ULENDT. Du må selv, eller gjennom den organisasjonen du representerer, sørge for kostnader til reise, kost og overnatting.

Program
Skjermbilde 2022-02-17 kl. 07.51.20.png
RSVP

Praktisk info

Overnatting

Deltakerne må selv sørge for overnatting i forbindelse med arrangementet. Det er et godt utvalg av overnattingssteder i Lom, og selv om turisttrafikken er på hell i slutten av september er det like vel viktig å være tidlig ute med å booke overnatting ettersom det fortsatt kan bli fult i helgene på høsten. 

Mat og drikke 

Det er mulighet til å delta på felles middag torsdag, fredag og lørdag for de som ønsker det. Torsdag og fredag blir det servert enkel, men solid kortreist mat som på fjellsenteret. Lørdag kveld legger vi opp til et arrangement og middag i nærheten av Fjellsenteret / Lom Sentrum. Det vil være en egenandel per deltaker dersom man ønsker å delta på måltidene, og det vil komme egen løsning for påmelding og betaling av måltider når samlingen nærmer seg. På Fjellsenteret vil kaffen alltid være klar, og det er i tillegg mulighet til å kjøpe mineralvann og øl / vin. 

Frokost og lunsj må den enkelte deltaker selv sørge for. Program og innhold for den enkelte deltaker vil variere og man må ta hensyn til det ift. planlegging av lunsj. Alle dager er det lagt opp til en times lunsjpause midt på dagen så du skal ha god tid til å ta en pust i bakken mellom øktene. Det er mulig å spise nistepakka ved peisen på fjellsenteret, eller du kan rusle over brua til Bergom å innta lunsjen på ett av spisestedene der. 

Bekledning og annet personlig utstyr 

På praktiske elementer av samlingen legges det opp til at deltakere benytter den operative bekledning som brukes i egen organisasjon. En del av aktiviteten vil foregå i fjellet, og den enkelte deltaker må selv sørge for å være tilstrekkelig utstyrt til å kunne være ute i de gjeldene værforholdene i opptil 8 - 10 timer. For de som skal delta på aktivitet i "felt" anbefaler vi som et minimum at alle tar med dagstursekk med ekstra klær, termos, drikkeflaske og hodelykt.

Kontakt oss på
info@ulendt.no

Registrer deg så skal vi holde deg oppdatert på nyheter eller ved endring av informasjon på nettsiden! 

bottom of page