top of page

Personvern 

Innsamling av personopplysninger 

Ved søknad om deltagelse / påmelding ber vi om følgende opplysninger fra deg: 

  • Navn

  • Adresse

  • Telefonnummer 

  • E-post 

  • Navn og kontaktinformasjon til pårørende 

  • Arbeidsgiver/organisasjonstilknytning 

  • Kompetanse / erfaring 

 

Grunnlag for innsamling av personopplysninger 

Formålet med å samle inn disse opplysningene er å kunne gi informasjon til deg som deltaker i forkant av- og under gjennomføringen av ULENDT. Vi trenger også kunnskap om din faglige kompetanse for å plassere ulike deltakerne inn i det planlagte programmet, samt at vi trenger opplysninger om nærmeste pårørende i tilfelle det skulle oppstå en hendelse med alvorlig personskade. 

 

Behandlingsgrunnlaget for innsamling av data er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som gir grunnlag for å behandle opplysninger som er nødvendige for å ivareta berettiget interesse som veier tyngre en hensynet til den enkeltes personvern. Den berettiges interesse i denne sammenheng er å planlegge og gjennomføre ULENDT. på en god og trygg måte. 

 

Deling av personopplysninger 

ULENDT. deler ikke personopplysninger til tredjepart. 

 

Lagring og sletting av personopplysninger 

Personopplysninger lagres i passordbeskyttet skylagringstjeneste fra det tidspunkt du søker om deltagelse på ULENDT. For personer som får tilbud om deltakelse så holdes de samme opplysningene lagret til ULENDT. er gjennomført. Når samlingen er gjennomført slettes dine opplysninger om adresse, pårørende, arbeidsgiver / organisasjonstilknytning samt kompetanse / erfaring.  Navn, telefonnummer og e-postadresse beholdes slik at vi har mulighet til å holde kontakt med de som har deltatt på samlingen. Sistnevnte opplysninger slettes etter to år.  

 

For deltakere som ikke får tilbud om plass slettes alle personopplysninger senest 30 dager etter at tildelingen er fullført. For deltakere som melder seg av samlingen før gjennomføring slettes alle personopplysninger senest 30 dager etter at vedkommende gir informasjon om dette. 

 

Dine rettigheter 

I henhold til personvernlovgivningen har den det er innsamlet personopplysninger om ulike rettigheter knyttet til de personopplysninger som er registrert om vedkommende. Lov om behandling av personopplysninger Kapittel III – Den registrertes rettigheter, beskriver dette i detalj, men noen viktige elementer fra denne lovhjemmelen i denne sammenheng er at du har rett til innsyn, retting, sletting og begrensninger knyttet til de personopplysninger vi har samlet om deg. Du kan når som helst ta kontakt med oss på e-post: info@ulendt.no og be om eksempelvis innsyn, retting, sletting eller begrensninger av dine personopplysninger. 

 

Informasjonskapsler 

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår nettside. Det benyttes to typer informasjonskapsler. Nødvendige; disse er nødvendige for å ivareta funksjonaliteten av nettsiden og statistikk; disse benyttes for å gi oss informasjon om antall besøkende og geografisk fordeling. Du har mulighet til å velge hvordan du ønsker å forholde deg til informasjonskapsler på vår nettside ved å velge disse av eller på ved hurtigknapper på linje nederst på nettstedet eller ved å gå inn på innstillinger fra samme linje og velge detaljerte innstillinger. 

 

Kontaktinformasjon 

Dersom du har spørsmål angående vår behandling av dine personopplysninger eller kreve noen av dine rettigheter i forbindelse med dine personopplysninger vi har lagret om deg kan du ta kontakt med oss på info@ulendt.no

 

bottom of page