top of page

Program erfaringsseminar snøskred

 

13:00: Velkomen! 

Hovudredningssentralen ved redningsleiar Kjetil Hagen og dagleg leiar Erlend Aarsether ved Nasjonalt kompetansesenter for fjellredning.

 

13:05: Kort innleiing ved Albert Lunde, Nasjonalt kompetansesenter for fjellredning

 

13:10: Tor Andrè Skjelbakken, Troms RKH Skredgruppe, om erfaringar frå skredredning gjennom fire tiår – og verdien av planar og samvirke.

 

13:45: Statistikk og hovudpunkt om norske skredredningsaksjonar. 

Albert Lunde og Hovedredningssentralen ved redningsleiar Kjetil Hagen.

 

14:30-14:45:  PAUSE, handmat og strekk på føtene.

 

14:45: Skredaksjonar i Lyngen, Troms ved Frode Hansen, Troms RKH Skredgruppe og  Knut Slartmann og Stig Rasmussen, innsatsleiarar ved Troms PD.

 

15:45 Erfaringar frå perspektivet til fagleiar skred ved Vegard Olsen, NFS Troms skredgruppe

 

16:15: Demonstrasjon: Dronesøk etter sender-mottakar-signal 

 

16:45: Spørsmål, oppsummering og diskusjon

 

PROGRAM TORSDAG 22. SEPTEMBER 2022

08:30: Velkomen

 

08:35: Skredulykker i Ørsta 2022 ved Tormod Eldholm, Ørsta/Volda RKH skredgruppe og Leo Södergren, politioverbetjent Møre og Romsdal PD.

 

09:25: Skredredningsaksjonar frå redningsleiinga sitt perspektiv ved Kjetil Hagen, HRS og Roy Nagel, Troms PD.

 

09:55: Erfaringar frå perspektivet til luftredningstenesta ved 330 / SLA ved Christen Tellefsen, NLA.

 

10:25: Spørsmål, oppsummering, diskusjon og anbefalingar

 

12:30: Felles lunsj på Norsk fjellsenter.

bottom of page